aktuellakursdatum

Handledarutbildningen: onsdagen den 27 januari 2021, onsdagen den 17 februari, onsdagen den 10 mars 

Riskettan: onsdagen den 24 februari 2021, onsdagen den 17 mars

Handledarutbildningen och riskettan är cirka tre timmar exkl. raster. Utbildningen startar normalt 18.15, om inte annat anges.

Handledarutbildningen kostar 700 kr per person och handledarboken kostar 100 kr. Riskettan kostar 700 kr per person.

Bokning av handledarutbildningen och/ eller riskutbildningen gör du enklast genom att ringa till vår trafikskola på tel. 08-618 48 00 för anmälan av ert deltagande.

Återbud till inbokad handledarutbildning eller riskettan ska ske senast dagen före den aktuella kursen kl. 13.00. Vid frånfälle utan att avbokning skett i tid sker full debitering.