aktuellakursdatum

Handledarutbildningen: onsdagen den 29 september, onsdagen den 20 oktober, onsdagen den 10 november, onsdagen den 1 december

Riskettan: onsdagen den 6 oktober, onsdagen den 27 oktober, onsdagen den 17 november, onsdagen den 8 december

Handledarutbildningen och riskettan är cirka tre timmar exkl. raster. Utbildningen startar normalt 18.15, om inte annat anges.

Handledarutbildningen kostar 700 kr per person. Riskettan kostar 700 kr per person.

Bokning av handledarutbildningen och/ eller riskutbildningen gör du enklast genom att ringa till vår trafikskola på tel. 08-618 48 00 för anmälan av ert deltagande.

Återbud till inbokad handledarutbildning eller riskettan ska ske senast dagen före den aktuella kursen kl. 13.00. Vid frånfälle utan att avbokning skett i tid sker full debitering.