Jämför gärna priserna på vår trafikskola (körskola, bilskola) med andra trafikskolor i Stockholm.

Kurserbjudande!
10 stycken körlektioner a 1 timme och 40 min vardera inkl. teoriböcker, övningspärmar och syntest: 14.200 kr

  • Körlektion a 1 timme och 40 min: 1390 kr
    Observera! Endast 13,90 kr per minut.
  • Introduktionsutbildning för privat övningskörning (tre timmars teoriundervisning): 500 kr per person
  • Riskutbildning den s.k. riskettan: 700 kr
  • Teoriböcker (kör- och teoribok): 600 kr
  • Teorikod (åtta teoriprov och sammanlagt 560 frågor för bil eller MC): 300 kr 

Våra priser är mycket konkurrenskraftiga och låga jämfört med andra trafikskolor i Stockholm. Jämför gärna priserna på vår körskola med andra trafikskolor (bilskolor, körskolor).

Ett bra sätt för att jämföra priser är att ta reda på minutpriset för en körlektion. Detta eftersom längden på körlektioner kan skilja sig åt mycket mellan olika trafikskolor i Stockholm. En körskola som har korta lektioner kan vid en första anblick tyckas ha låga priser!

Våra låga priser har uppmärksammats av våra konkurrenter! Flera trafikskolor i Stockholm tar över 20 kr per minut för en körlektion.