handledare

Från och med 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen (halkkörning) med riskutbildning den s.k. riskettan.

Riskettan ska bl.a. ge dig kunskap om och insikt i hur alkohol, droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen på vår trafikskola (körskola, bilskola) får du bl.a. delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

För att bli godkänd på riskettan krävs det att du:

  • Kan styrka din identitet med en giltig legitimationshandling.
  • Deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.

Utbildningen på vår trafikskola (körskola, bilskola) är cirka tre timmar exkl. raster. Utbildningen sker på kvällstid och startar 18.15 och sluta cirka 21.00. För att se våra aktuella kursdatum klicka på länken AKTUELLA KURSDATUM.

När du som elev genomgått utbildningen ser trafikskolan till att du registreras hos Trafikverket i Stockholm (detta sker elektroniskt och omgående).

Bokning av riskutbildningen gör du enklast genom att ringa till vår trafikskola på tel. 08-618 48 00 för anmälan av ditt deltagande i kursen. Riskettan kostar 700 kr per person.

Återbud till inbokad kurs ska ske senast dagen före den aktuella kursen kl. 13.00. Vid frånfälle utan att avbokning skett i tid sker full debitering.