undervisningen

På vår körskola i Stockholm sker undervisningen enligt en s.k. trappstegsmodell. Detta innebär att ett undervisningsmoment ska godkännas av din trafiklärare innan nästa moment påbörjas. Vägen till ditt körkort är upp till dig, vi utformar din utbildning efter dina förutsättningar med målsättning att så effektivt som möjligt göra dig redo för trafiken.

Lär dig från grunden på vår körskola
Det är väsentligt att stor vikt läggs på grunderna i utbildningen (d.v.s. att du bestämmer över bilen och inte tvärtom). Det är nödvändigt att grunderna verkligen behärskas av dig eftersom bilkörningen blir mer och mer avancerad senare i utbildningen såsom vid t.ex. stadskörning. Grunderna i utbildningen körs i lugna områden i Stockholm med lite trafik. Efterhand ökas svårighetsgraden i utbildningen och därmed också övningsområdena som är anpassade för att passa respektive moment.

Om du inte behärskar grunderna i bilkörningen blir slutdelen av din körkortsutbildning onödigt lång, svår och kostnadskrävande. På vår körskola ägnar vi därför stort utrymme åt grunderna i bilkörningen. Detta för att underlätta utbildningens senare delar och för att du till slut ska klara av bilkörningen i Stockholm på ett säkert sätt!

Vad krävs innan du börjar på vår körskola?
Innan du börjar övningsköra på vår körskola eller privat måste ditt körkortstillstånd var klart. Om du vill kombinera din körning på körskolan med övningskörning privat måste du även gå en handledarkurs tillsammans med din handledare. När ni gått kursen och fått tillbaka tillståndet från Trafikverket i Stockholm kan ni börja köra privat. Kom ihåg att både vid körning på körskola som vid övningskörning privat måste du alltid ha med dig en giltig legitimation.