undervisningsplan

Vår trafikskola (bilskola, körskola) har en egen undervisningsplan. Den har sin grund i Trafikverkets kursplan. Trafikskolans kursplan är anpassad för att passa just vår trafikskola och dess läge på Kungsholmen i Stockholm och den undervisningsfilosofi som vi har på trafikskolan. Vår undervisningsplan har godkänts av Trafikverket och uppfyller därmed myndighetens stränga krav.

Undervisningsplanen som vi har på vår trafikskola är till för dig och där kan du hela tiden följa dina framsteg i din körkortsutbildning. Dessutom finns möjligheten att sätta dig in i de moment som följer i körutbildningen. Du kan t.ex. använda undervisningsplanen för att se i vilket övningsområde i Stockholm som körutbildningen kommer att bedrivas och vad du ska klara av för att det aktuella momentet ska bli godkänt.

Övningsområdena är noga utvalda av utbildningsledaren på vår trafikskola för att passa de olika undervisningsmomenten. De utvalda övningsområdena ligger i nära anslutning till vår trafikskola (bilskola, körskola) i Stockholm.